امام حسین (ع) می فرمایند :

جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد .

(تحف العقول ، ص 251)

هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شود یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت ّاهل بهشت خـواهـد بــود .

(محجه البیصاء ج 4،ص 228)

رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد .

(تاریخ طبرى،ص 1،ص 239)

بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است .

(فرهنگ سخنان امام حسین ص/ 476)

کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت .

(مناقب ابن شهر آشوب ج/4 ص/ 69)

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند .

(بحارالانوارج/ 93 ص/ 294)

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است .

(حیات امام حسین ج 1 /ص 183)

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد .

(بحار الانوار ، ج 3 ، ص 397)

بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد .

(الدره الباهره ، ص24)

هیچ کس روز قیامت در امان نیست ، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد

(بحار الانوار،ج 4،ص 19)

کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد .

(مقتل خوارزمی،ج 1،ص239)

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود .

(بحارالانوار،ج78،ص120)

کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم ، موجب خشم و غضب خداوند شود، خداوند او را به مردم وا می گذارد .

(بحارالانوار،ج78،ص126)

کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند .

(بحار الانوار،ج75،ص128)

از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است . 

(بحارالانوار،ج78،ص119)

چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد .

(جلاءالعیون،ج۲ص۲۰۵)

عقل کامل نمی شود مگر با پیروی از حق .

(بحار الانوار، ج 78، ص 127 )

حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد .

بحار الانوار، ج 78، ص120 )

همنشینی با سفلگان و افراد پست ناپسند است و همدمی گناهکاران موجب بدبینی مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار است .

(بحارالانوار، ج78، ص 122)

به درستی که من مرگ را جز سعادت نمی بینم و زندگی با ستمکاران را جز محنت نمی دانم .

(تحف العقول ، ص 245)

هر که خدا را آن‌ گونه که سزاوار اوست، بندگی کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند .

(بحار الأنوار، ج 71، ص 183)

بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش ‌کند

(کشف ‌الغمّة، ج2، ص239 )

بی‏ گمان شیعیان ما، دل‏هایشان از هر خیانت، کینه، و فریبکارى پاک است .

(بحارالأنوار، ج 68، ص 156 )

هر کسی که سه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد؛ بهشت بر او واجب می شود و در قیامت نیز پیامبر(ص) شفیع او خواهد بود .

وسائل ‏الشیعة ج 10 ، ص 490

نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر شما است، از این نعمت افسرده و بیزار نباشید .

بحار الأنوار، ج 74، ص 205

خداوند قائم ما را از پس پرده غیبت بیرون مى‏آورد و آن‏گاه او از ستم‏گران انتقام مى‏گیرد .

إثباة الهداة ، ج 7 ، ص 138

من کشته اشکم ؛ هر مؤمنى مرا یاد کند ، اشکش روان شود .

کامل الزیارات ، ص 215

خدایا! با غرق کردن من در ناز و نعمت، مرا به پرتگاه عذاب خویش مَکشان و با بلایا (گرفتارى‏ها) ادبم مکن .

عیون اَخبار الرضا ، ج 1، ص 107 ح 1

                  

عقل، جز با پیروى از حق، کامل نمى‏شود .

اعلام الدین، ص 298

از نشانه‏ هاى خوش‏نامى و نیك‏بختى ، همنشینى با خردمندان است .

بحارالأنوار، ج 75، ص 119

اى مردم در خوبى‏ها با یکدیگر رقابت کنید و در بهره گرفتن از فرصت‏ها شتاب نمایید و کار نیکى را که در انجامش شتاب نکرده‏اید، به حساب نیاورید.

ارشاد القلوب دیلمى، ص 73

غافلگیر کردن بنده از جانب خداوند به این شکل است که به او نعمت فراوان دهد و توفیق شکرگزاری را از او بگیرد .

تحف العقول،ص 250

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود .

بحارالانوار،ج78،ص120

عقل جز به پیروی از «حق» کمال نمی یابد آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل نهی نمی شود .

بحار الانوار، ج 78، ص 127

كسى در روز قيامت از شدائد و أحوال آن در أمان نمى باشد، مگر آن كه در دنيا از خداوند متعال ترس داشته باشد و اهل گناه و معصيت نگردد .

بحار الأنوار: ج 44، ص 192، ح 5

بخیل کسی است که از سلام کردن بخل ورزد .

تحف العقول/ 253

سلام کردن هفتاد حسنه و ثواب دارد شصت و نه ثواب از برای سلام کننده و یک ثواب برای جوابگو است  .

تحف العقول ص 253

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است .

حیات امام حسین ج 1 /ص 183